The Polish College

Przygotowanie materiałów reklamowych na wydarzenia kulturalne oraz edukacyjne (zaproszenia, reklamy prasowe, ulotki, banery, roll upy).