Deklaracja – Gemma Malley

Przygotowanie polskiej edycji (skład oraz przygotowanie do druku).