Indykpol

Przygotowanie ulotek oraz reklam prasowych.